dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài 8: Vẽ theo mẫu - Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu mien phi,tai lieu Bài 8: Vẽ theo mẫu - Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu mien phi,bai giang Bài 8: Vẽ theo mẫu - Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/24/2012 9:34:50 PM
Filesize: 8.68 M
Download count: 563
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
MÔN : MĨ THUẬT
LỚP : 5C
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG TRÚC
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ
GV thực hiện : Nguyễn Thị Nguyệt
Thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2011
Mĩ thuật
Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra đồ dùng học tập.
Thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 8: Vẽ theo mẫu - Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu.
1. Quan sát - nhận xét
Các loại quả dưới đây có điểm gì giống và khác nhau?
Giống nhau : Đều có thân quả, cuống quả và đều có dạng hình cầu.
Khác nhau : Về màu sắc, hình dáng, kích thước…
1. Quan sát, nhận xét
Các đồ vật sau đây có đặc điểm gì giống nhau và khác nhau ?
4
+Giống nhau: Đều có các bộ phận miệng, cổ, vai, thân, đáy,…
Và đều có dạng hình trụ.
+ Khác nhau: - Về kích thước, hình dáng của các đồ vật.
- Tỉ lệ các bộ phận và các chi tiết.
- Màu sắc, độ đậm nhạt của các đồ vật.
Thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 8: Vẽ theo mẫu - Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu
1. Quan sát, nhận xét:
- Cái cốc có những bộ phận nào? Nằm trong khung hình gì?
- Còn quả có dạng hình gì và nằm trong khung hình gì ?

- Chiều cao của quả bằng khoảng mấy phần chiều cao của cái cốc?
- Độ đậm nhạt của cái cốc so với quả như thế nào ?
Thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2011
Mĩ thuật
Quan sát, nhận xét:
Hình vẽ nào có bố cục đẹp? Vì sao ?
Bài 8: Vẽ theo mẫu - Mẫu vẽ có dạng hình trụ và
hình cầu

Thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2011
Mĩ thuật
2. Cách vẽ:
Bài 8: Vẽ theo mẫu - Mẫu vẽ có dạng hình trụ
và hình cầu
Bước 1: Phác khung hình chung và khung hình riêng của từng vật mẫu.

* Bước 2: Tìm tỉ lệ các bộ phận, phác hình.

* Bước 3: Vẽ nét chi tiết, chỉnh sửa cho giống với mẫu.

* Bước 4: Vẽ đậm nhạt bằng bút chì đen hoặc vẽ màu.

Thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 8: Vẽ theo mẫu - Mẫu vẽ có dạng hình trụ
và hình cầu
Các bước vẽ :

Thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 8: Vẽ theo mẫu - Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu
Một số bài vẽ mẫu:

Thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 8: Vẽ theo mẫu - Mẫu vẽ có dạng hình trụ
và hình cầu
Em hãy nêu cách vẽ đồ vật có dạng hình trụ, hình cầu vừa học?
3. Thực hành:
Em hãy quan sát vật mẫu có dạng hình trụ, hình cầu và vẽ vào khổ giấy A4. Chú ý bố cục sao cho cân đối, hợp lí.
Về nhà
Quan sát các tượng cổ Việt Nam
* Bước 1: Phác khung hình chung của mẫu và khung hình riêng của từng vật mẫu.

* Bước 2: Tìm tỉ lệ các bộ phận, phác hình.

* Bước 3: Vẽ nét chi tiết, chỉnh sửa cho giống với mẫu.

* Bước 4: Vẽ đậm nhạt bằng bút chì đen hoặc vẽ màu.
CHÀO TẠM BIỆT !
BÀI HỌC KẾT THÚC