dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bàn tay dịu dàng mien phi,tai lieu Bàn tay dịu dàng mien phi,bai giang Bàn tay dịu dàng mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/24/2012 7:17:04 PM
Filesize: 1.68 M
Download count: 31
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ

TậP đọC
lớp 2a
GV: NGuyễn Thị Lan
Thứ t­ ngày 26 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
Kiểm tra bài cũ
Thứ t­ ngày 26 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
Thứ t­ ngày 26 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
*Đọc đúng:
*Từ ngữ:
- trở lại lớp
- lòng nặng trĩu
- lặng lẽ
- tốt lắm
Thứ t­ ngày 26 tháng 10 năm 2011
Tập đọc :
- tốt lắm
- lặng lẽ
- trở lại lớp
- lòng nặng trĩu
Thứ t­ ngày 26 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
Đoạn 1: “Bà của An mới mất….. vuốt ve.”
Đoạn 2: “Nhớ bà … chưa làm bài tập.”
Đoạn 3: “Đoạn còn lại.”
Luyện đọc đoạn
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
*Đọc đúng:
*Từ ngữ:
trở lại lớp
- lòng nặng trĩu
- lặng lẽ
- tốt lắm
Thứ t­ ngày 26 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
- Thế là chẳng bao giờ An còn được nghe bà kể chuyện cổ tích, chẳng bao giờ An còn được bà âu yếm, vuốt ve…
mới mất
đám tang
âu yếm
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
*Đọc đúng:
*Từ ngữ:
- lặng lẽ
- lòng nặng trĩu
- trở lại lớp
- tốt lắm
Thứ t­ ngày 26 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
mới mất
đám tang
âu yếm
thì thào
trìu mến
Thưa thầy, hôm nay em chưa làm bài tập.
Thứ t­ ngày 26 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
Thi đọc giữa các nhóm
Tìm hiểu bài
1. Tìm những từ ngữ cho thấy An rất buồn khi bà mới mất?
Thứ t­ ngày 26 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
Lòng nặng trĩu nỗi buồn. Nhớ bà, An ngồi lặng lẽ.
Tìm hiểu bài
2. Vì sao An buồn như vậy?
Thứ t­ ngày 26 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
Vì yêu bà, nhớ bà. Bà mất, An không còn được nghe bà kể chuyện cổ tích, không còn được bà âu yếm, vuốt ve.
Tìm hiểu bài
3. Khi biết An chưa làm bài tập,
thái độ của thầy giáo thế nào?
Thứ t­ ngày 26 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
Thầy không trách, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em bàn tay thầy dịu dàng, đầy trìu mến, thương yêu.
Tìm hiểu bài
4. Vì sao thầy giáo không trách An khi biết An chưa làm bài tập?
Thứ t­ ngày 26 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
Vì thầy thông cảm với nỗi buồn của An. Thầy hiểu An buồn nhớ bà nên không làm được bài tập chứ không phải An lười biếng, không chịu làm bài.
Tìm hiểu bài
5. Tìm những từ ngữ nói về tình cảm của thầy giáo đối với An?
Thứ t­ ngày 26 tháng 10 năm 2011
Tập đọc :
Thầy nhẹ nhàng xoa đầu em. Bàn tay thầy dịu dàng, đầy trìu mến, thương yêu.
Củng cố - Dặn dò
Bài văn nói lên điều gì?
Thứ t­ ngày 26 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô
Mạnh khoẻ- Hạnh phúc
Kính chúc quý thầy cô