dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Gấp một số lên nhiều lần mien phi,tai lieu Gấp một số lên nhiều lần mien phi,bai giang Gấp một số lên nhiều lần mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/24/2012 9:29:44 PM
Filesize: 1.03 M
Download count: 183
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường Tiểu học Đồng Trúc


MÔN TOÁN LỚP 3
GV: nguyễn thị lụa


Trường Tiểu học Đồng Trúc
Nhiệt liệt chào mừng các em học sinh lớp 3D
Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011
Toán
Kiểm tra bài cũ :
Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011 Toán
Gấp một số lên nhiều lần
Bài toán:
Đoạn thẳng , đoạn thẳng . Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?
B
A
2cm
AB dài 2cm
CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB.
Tóm tắt
Bài giải
Độ dài đoạn thẳng CD là
2 x 3 = 6(cm)
Đáp số: 6cm
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
? cm
C
D
Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011
Toán
Gấp một số lên nhiều lần
Bài toán:
Đoạn thẳng AB dài 2cm , đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét .?
B
A
2cm
Tóm tắt
Bài giải
Độ dài đoạn thẳng CD là
2 x 3 = 6(cm)
Đáp số: 6cm
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
? cm
C
D
Bài 1/33 :
Năm nay , tuổi chị . Hỏi năm nay ?
Tóm tắt
Em :
6 tuổi
? Tuổi
Bài giải
Tuổi chị năm nay là:
6 x 2 =
12(tuổi)
Đáp số: 12 tuổi
Chị :
em 6 tuổi
gấp 2 lần tuổi em
chị bao nhiêu tuổi
Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011
Toán
Gấp một số lên nhiều lần
Bài toán:
Đoạn thẳng AB dài 2cm , đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét .?
B
A
2cm
Tóm tắt
Bài giải
Độ dài đoạn thẳng CD là
2 x 3 = 6(cm)
Đáp số: 6cm
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
? cm
C
D
Bài 2/33 :
Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam ?
Tóm tắt
Con:
7 quả
Mẹ:
Bài giải
? quả cam
Số cam mẹ hái được là:
7 x 5 =
35 (quả)
Đáp số: 35 quả cam
mẹ hái được bao nhiêu quả cam ?
Con hái được 7 quả cam
gấp 5 lần số cam của con
Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011 Toán
Gấp một số lên nhiều lần
Bài toán:
Đoạn thẳng AB dài 2cm , đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét .?
B
A
2cm
Tóm tắt
Bài giải
Độ dài đoạn thẳng CD là
2 x 3 = 6(cm)
Đáp số: 6cm
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
? cm
C
D
Bài 3 : Viết số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu )
8
15
Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011
Toán
Gấp một số lên nhiều lần
Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm thế nào ?
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
Gấp 4 lên 5 lần
Gấp 6 lên 3 lần
Gấp 7 lên 5 lần
Gấp 3 lên 7 lần
Gấp 5 lên 9 lần
Gấp 7 lên 7 lần
và các em học sinh
Xin chân thành cảm ơn
các thầy cô giáo