dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Hội thảo ứng dụng CNTT

dscn1266_500

Tiết dạy sử dụng giao án điện tửdscn1242_500

dscn1241_500 

Sử dụng ĐDDH tự làm trong tiết dạy

dscn1252_500_01

dscn1247_500_01

Tập huấn sử dụng phần mềm Andobe Prensenter

trong thiết kế bài giảng E-learning

dscn1270_500

Học sinh tham dự cuộc thi Violympic năm học 2011-2012

dscn1258_500

dscn1264_500