dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

TLV

Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TLV mien phi,tai lieu TLV mien phi,bai giang TLV mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/19/2009 9:30:56 PM
Filesize: 0.19 M
Download count: 26
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bài soạn phân môn: Tập làm văn
Tập làm văn
Tiết 1: Tự giới thiệu - Câu và bài

I - Mục đích yêu cầu
1. Rèn kỹ năng nghe và nói:
- Biết nghe và trả lời đúng một số câu hỏi về bản thân mình.
- Biết nghe và nói lại được những điều em biết về một bạn trong lớp
2. Rèn kỹ năng viết: Bước đầu biết kể (miệng) 1 mẩu chuyện theo 4 tranh và viết lại được nội dung tranh 3 và 4.
II - Đồ dùng dạy học.
- Bảng phụ viết sẵn nội dung và câu hỏi BT1
- Tranh minh họa BT3 SGK
III - Các hoạt động dạy và học.
A. Mở đầu: Giới thiệu phân môn TLV ở L2
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn làm bài tập:
a. Bài tập 1
? Bài tập 1 yêu cầu gì?
- GV nêu từng câu hỏi


- Hỏi đáp trước lớp:
? Qua lời đáp của bạn, em biết những gì về bạn?
b. Bài 2:
? Bài tập 2 yêu cầu gì?

- GV động viên những em nói tốt.
c. Bài 3:
Bài tập 3 yêu cầu gì?

- GV treo tranh

- GV gợi ý về tranh 3, 4
HS đọc bài 1
Trả lời CH: Tự thuật về mình
1 HS khác trả lời mẫu
HS hỏi đáp theo nhóm đôi
HS1 hỏi HS2 trả lời sau đó đổi lại vai
Từng cặp HS lên bảng hỏi đáp trước lớp

2, 3 HS trả lời
1 HS đọc bài 2
Nói lại những điều em biết về 1 bạn ở BT1
3, 4 HS nói lại những điều em biết về bạn

1 HS đọc bài tập
Kết lại nội dung mỗi tranh bằng 1-2 câu để tạo thành một câu chuyện
HS nhận xét về tranh vẽ gì
2 HS kể lại tranh 1, 2 (theo tiết LTVC trong tuần)
2 HS tập kể tranh 3, 4
4 HS tiếp nối mỗi e kể 1 tranh
2 HS kể lại toàn bộ 4 tranh thành câu chuyện
HS viết lại nội dung 4 tranh vào vở nháp

GV: Ta có thể dùng các từ để đặt thành câu, kể 1 sự việc. Cũng có thể dùng một số câu để tạo thành bài, kể 1 câu chuyện.
3. Củng cố dặn dò:
? Qua tiết TLV hôm nay các e biết thêm điều gì mới
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu học sinh làm bài tập vào vở bài tập.

Tiết 2: Chào hỏi - Tự giới thiệu
I - Mục đích yêu cầu.
1. Rèn kỹ năng nghe và nói:
- Biết cách chào hỏi và tự giới thiệu.
- Có khả năng nghe bạn phát biểu và nhận xét ý kiến của bạn.
2. Rèn kỹ năng viết: Biết viết 1 bản tự thuật ngắn
II - Đồ dùng dạy học.
- Tranh minh hoạ BT2
- Vở bài tập
III - Các hoạt động dạy và học.
A. Kiểm tra bài cũ: 2 HS đọc lại bài viết tuần trước
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn làm bài tập:
a. Bài 1 (miệng)
? Bài 1 yêu cầu gì?
- GV hỏi để từng HS thực hiện
- GV nhận xét chốt lời nói lời chào lịch sự nhất
VD: Chào mẹ để đi học


Đến trường gặp cô em lễ phép chào:
Gặp bạn ở trường em chào
b. Bài 2
- GV treo tranh
? Tranh vẽ những ai?
? Bóng Nhựa, Bút Thép chào Mít và tự giới