dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tuần 2 mien phi,tai lieu Tuần 2 mien phi,bai giang Tuần 2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/24/2012 11:05:14 PM
Filesize: 0.20 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2010
Tập đọc
Tiết 3
Dế mèn bênh vực kẻ yếu ( tiếp theo )
I. Yêu cầu:
1. Đọc:
- Đọc đúng: sừng sững, nặc nô, co rúm lại, béo múp béo míp, quang hẳn
- Đọc diễn cảm toàn bài, thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung nhân vật
2. Hiểu:
- Từ ngữ: sừng sững, lủng củng, chóp bu, nặc nô, kéo bè kéo cánh, cuống cuồng.
- Nội dung: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng hiệp nghĩa, ghét áp bức, bất công, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối bất hạnh
II.Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ bài đọc
- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc
III. các hoạt động dạy - học :
Hoạt động dạy
Hoạt động học

A.KT bài cũ:
- Gọi 2 h/s lên bảng đọc thuộc lòng bài thơ Mẹ ốm và trả lời các câu hỏi:
+ Bạn nhỏ quan tâm đến mẹ như thế nào?
+ Nêu nội dung của bài
- Yêu cầu h/s tóm tắt lại phần 1 của câu chuyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
- GV nhận xét, đánh giá
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
-GV giới thiệu bài dựa vào tranh minh hoạ.
2. HD luyện đọc và tìm hiểu bài:
a. Luyện đọc:
-Gọi 1 HS đọc toàn bài
- Gọi 3 h/s nối nhau đọc bài ( 3 lượt) , Gv theo dõi sửa từ đọc sai.
- HS luyện đọc theo nhóm đôi
- Gọi 2 h/s đọc toàn bài.
- Yêu cầu h/s đọc phần chú giải
- GV nêu cách đọc toàn bài và đọc mẫu.
b.Tìm hiểu bài:
- Truyện xuất hiện thêm nhân vật nào?
- Dế Mèn gặp bọn nhện để làm gì?
- Yêu cầu h/s đọc đoạn 1:
+ Trận địa mai phục của bọn nhện đáng sợ như thế nào?
+ Với trận địa mai phục đáng sợ như vậy bọn nhện sẽ làm gì?
+ “sừng sững, lủng củng” có nghĩa là gì?
- Đoạn 2:
+ Yêu cầu h/s đọc đoạn.
+ Dế Mèn đã làm cách nào để bọn nhện phải sợ?
+ Dế Mèn đã dùng những lời lẽ nào để ra oai?
+ Thái độ của bọn nhện ra sao khi gặp Dế Mèn?
+ GV giảng về cách Dế Mèn làm cho bọn nhện phải sợ.
- Đoạn 3: + Yêu cầu h/s đọc đoạn.
+ Dế Mèn đã làm gì để bọn nhện nhận ra lẽ phải?
+ Sau lời lẽ đanh thép của Dế Mèn bọn nhện đã hành động như thế nào?
+Từ ngữ “ cuống cuồng” gợi cho ta cảnh gì?
+ Gọi h/s trả lời câu hỏi 4 trong sgk.
- Đoạn trích cho ta thấy điều gì?
c. Thi đọc diễn cảm
- Gọi h/s đọc nối tiếp đoạn lại toàn bài.
- Để đọc tốt đoạn trích cần đọc với giọng như thế nào?
- GV hướng dẫn đọc diễn cảm theo các bước:
+ Đưa đoạn văn cần đọc diễn cảm.
+ Yêu cầu h/s thảo luận tìm ra cách đọc hay.
+ H/s luyện đọc theo cặp
+ Gọi h/s đọc trước lớp
3. Củng cố - Dặn dò:
- Qua bài em học được gì ở Dế Mèn?
- Nêu nội bài
- Dặn chuẩn bị bài sau

-2 h/s lên bảng đọc và trả lời câu hỏi của GV


-1 h/s tóm tắt

-Nhận xét,