dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tuần 4 mien phi,tai lieu Tuần 4 mien phi,bai giang Tuần 4 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/24/2012 11:06:18 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TUẦN 4
Thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2011
TẬP ĐỌC
MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC
I. Yêu cầu:
1. Đọc:
- Đọc đúng: chính trực, Long Xưởng, di chiếu, tham tri chính sự, gián nghị đại phu. Đọc diễn cảm toàn bài, thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung, nhân vật
2. Hiểu:
- Từ ngữ: chính trực, di chiếu, thái tử, thái hậu, phò tá, tham tri chính sự, gián nghị đại phu, tiến cử.
- Nội dung: Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân, vì nước của Tô Hiến Thành – vị quan nổi tiếng cương trực thời xưa.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc
III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động dạy
Hoạt động học

A. Bài cũ:
+ Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương như thế nào?
+ Nêu nội dung chính của bài
+ Trong bài em thích nhất hình ảnh nào ?
- Nhận xét, đánh giá
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dãn luyện đọc và tìm hiểu bài:
a. Luyện đọc
- Yêu cầu 3 h/s đọc nối tiếp toàn bài ( 3 lượt ), gv chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng.
- Gọi h/s đọc phần chú giải trong sgk
- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm đôi
- Yêu cầu 2 cặp HS đọc
- Yêu cầu 1 h/ s đọc phần chú giải
- Nêu cách đọc bài và đọc mẫu
b. Tìm hiểu bài:
- Gọi h/s đọc to đoạn 1:
+ Tô Hiến Thành làm quan triều nào?
+ Mọi người đánh giá ông là người thế nào?
+ Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào?
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm đoạn 2
+ Khi Tô Hiến Thành bị ốm nặng, ai thường xuyên chăm sóc ông?
+ Còn Giám nghị đại phu Trần Trung Tá thì sao?
- Gọi h/s đọc đoạn3:
+ Đỗ thái hậu nói với ông điều gì?
+ Tô Hiến Thành đã tiến cử ai thay ông đứng đầu triều đình?
+ Vì sao thái hậu ngạc nhiên khi ông tiến cử Trần Trung Tá?


+ Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào?
- Tìm nội dung chính của bài.

c. Luyện đọc diễn cảm:
- Yêu cầu h/s đọc nối tiếp toàn bài. Cả lớp theo dõi để tìm ra cách đọc hay.
- Hướng dẫn đọc diễn cảm theo các bước:
+ Đưa đoạn văn luyện đọc
+ Thảo luận để tìm cách đọc hay
+ Luyện đọc
+ Yêu cầu thi đọc theo hình thức phân vai.
C. Củng cố – Dặn dò:
- Tô Hiến Thành là người như thế nào?
- Nêu nội dung bài
- Nhận xét giờ học.
- Chuẩn bị bài sau.


-H/s đọc bài theo trình tự, theo dõi bạn đọc và nhận xét.

-1 h/s đọc
-HS luyện đọc
-Lắng nghe, nhận xét
-1 h/s đọc to
-Lắng nghe, ghi nhớ

+( triều Lý)
+( là người nổi tiếng chính trực)
+( không chịu nhận vàng bạc đút lót để làm sai di chiếu của vua)
-Cả lớp đọc thầm
+( quan tham tri chính sự ngày đêm chăm sóc)
+( do quá nhiều việc nên không đến thăm ông được)
-1 h/s đọc to
-1 h/s trả lời
-1 h/s trả lời

-(bà thấy Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên giường bện, tận tình chăn sóc mà ông lại tiến cử Trần Trung Tá)
-( ông cử người tài ra giúp nước chứ không cử người ngày đêm hầu hạ mình)
-Trao đổi trong nhóm đôi để tìm nội dung bài.

-3 h/s nối nhau đọc

-Luyện đọc diễn cảm theo hướng dẫn của giáo viên


-1 lượt 3 h/s đọc


-1 h/s trả lời
-Lắng ngheTOÁN
SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN
I. Mục tiêu
Giúp học sinh hệ thống hóa một số kiến thức ban đầu về:
Cách so sánh hai số tự nhiên.
Đặc điểm về thứ tự các số tự nhiên.
II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
Hoạt động dạy
Hoạt động học

A. Kiểm tra bài cũ


- Gọi 2 HS làm bài tập3, 4 tiết 15