dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tuần 5 mien phi,tai lieu Tuần 5 mien phi,bai giang Tuần 5 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/24/2012 11:06:50 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TUẦN 5

Thứ hai ngày 3 tháng 10 nam 2011
TẬP ĐỌC
NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG
I. Yêu cầu :
- Biết đọc với giọng kể chậm rãi, phân biệt lời các nv với lời người kể chuyện.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi chu bé Chôm trung thực. dũng cảm dám nói lên sự thật. ( trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3 )
- Giáo dục tính trung thực cho học sinh
II. Hoạt động trên lớp:
GV
HS

1. Bài cũ: Gọi đọc thuộc lòng bài trước và nêu nội dung bài
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. H d luyện đọc và tìm hiểu bài:
* Luyện đọc:
-Đọc tiếp nối từng đoạn (3 lượt)
- Sửa lỗi phát âm, ngắt giọng .


-Gọi 2 HS đọc toàn bài.
-Gọi 1 HS đọc phần chú giải.
- Đọc mẫu.
* Tìm hiểu bài:
Đoạn 1
+ Nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi?
- +Nhà vua đã làm cách nào để tìm được người trung thực.
+Theo em hạt thóc giống đó có thể nảy mầm được không? Vì sao?
+ Theo em, nhà vua có mưu kế gì trong việc này?
-Đoạn 1 ý nói gì?
-Gọi 1 HS đọc đoạn 2.
+ Theo lệng vua, chú bé Chôm đã làm gì? Kết quả ra sao?
+ Đến kì nộp thóc cho vua, chuyện gì đã xảy ra?

+ Hành động của chú bé Chôm có gì khác mọi người?
-Gọi HS đọc đoạn 3.
+Thái độ của mọi người như thế nào khi nghe Chôm nói.

Đoạn cuối
+Nhà vua đã nói như thế nào?
+Vua khen cậu bé Chôm những gì?
+Cậu bé Chôm được hưởng những gì do tính thật thà, dũng cảm của mình?
+Theo em, vì sao người trung thực là người đáng quý?
-Tóm ý chính đoạn 2-3-4.
-Yêu cầu đọc thầm cả bài và trả lời +Câu chuyện có ý nghĩa như thế nào?

* Đọc diễn cảm:
-Gọi đọc nối tiếp, lớp theo dõi để tìm ra gịong đọc thích hợp.
-Giới thiệu đoạn văn cần luyện đọc.
-Đọc mẫu.
-Yêu cầu tìm ra cách đọc và luyện đọc.
-Gọi 2 HS đọc lại toàn bài.
-Gọi 3 HS tham gia đọc theo vai.
3. Củng cố – dặn dò:
-Câu chuyện này muốn nói điều gì?

-3 HS lên bảng thực hiện yêu cầ
-HS đọc theo trình tự.
+Đoạn 1: Ngày xưa… bị trừng phạt.
+Đoạn 2: Có chú bé … nảy mầm được.
+ Đoạn 3: Mọi người … của ta.
+Đoạn 4: Rồi vua dõng dạc… đến hiền
-2 HS đọc thành tiếng.


-Đọc thầm và tiếp nối nhau trả lời
+ Nhà vua chọn người trung thực để truyền ngôi.
+Vua phát cho … bị trừng phạt.

+ Hạt thóc giống đó không thể nảy mầm được vì nó đã được luộc kĩ rồi.
+ Vua muốn tìm xem ai là người trung thực,
-Chọn người trung thực để nối ngôi.

+Chôm gieo trồng, em dốc công chăm sóc mà thóc vẫn chẳng nảy mầm.
+Mọi người nô nức chở thóc về kinh thành nộp. Chôm không có thóc, em lo lắng, thành thật quỳ tâu: …
+Chôm dũng cảm dám nói sự thật dù em có thể em sẽ bị trừng trị.
-1 HS đọc thành tiếng.
+Mọi người sững sờ, ngạc nhiên vì lời thú tội của Chôm. Mọi người lo lắng Chôm sẽ nhận được sự trừng phạt.
-Đọc thầm đọan cuối.
+Thóc giống đã bị luộc … vua ban.
+… trung thực, dũng cảm.
+Cậu được vua truyền ngôi báu và trở thành ông vua hiền minh.
+Tiếp nối nhau trả lời theo ý hiểu.

-Chôm là người trung thực dám nói lên sự thật.
Câu chuyện ca ngợi cậu bé Chôm trung thực, dũng cảm nói lên sự thật và cậu được hưởng hạnh phúc.
-4 HS đọc tiếp nối từng đoạn.
-Tìm ra cách đọc như đã hướng dẫn.
-4 HS đọc.

-Tìm ra gọng đọc cho từng nhân vật. Luyện đọc theo vai.
-2 HS đọc.
-3 HS đọc.
TOÁN
LUYỆN TẬP
I. Yêu cầu:
- Biết số ngày