dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tuần 8 mien phi,tai lieu Tuần 8 mien phi,bai giang Tuần 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/24/2012 11:08:54 PM
Filesize: 0.11 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2011
Luyện từ và câu
Cách viết tên người, tên địa lý nước ngoài
i.Mục tiêu:
- Biết được quy tắc viết tên người, tên địa lý nước ngoài
- Viết đúng tên người, tên địa lý nước nước ngoài trong khi viết
ii. Đồ dùng dạy học:
- Kẻ sẵn bảng như SGK ở bảng phụ
iii. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
Hoạt động học

A. KTBC
- Gọi HS lên bảng viết các câu:
+ Đồng Đăng...................... Tam Thanh
+ Muối Thái BìnhThanh
+ Chiếu Nga SơnHà Đông
- GV nhận xét – cho điểm

- 3HS thực hiện yêu cầu
- Nhận xét bạn

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- Viết lên bảng An -đéc- xen, Đan Mạch
Hỏi đây là tên người và tên địa lí ?
2. Tìm hiểu ví dụ
Bài 1
- Giáo viên đọc mẫu một lần
- HS đọc
Bài 2:
- Y/c trao đổi cặp đôi để trả lời
+ Mỗi tên riêng nói trên gồm mấy bộ phận, mỗi bộ phận gồm mấy tiếng?


+ Phân tích tương tự với các từ khác. Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết ntn?
- Cách viết các tiếng trong cùng một bộ phận ntn?


- Lắng nghe và ghi đầu bài
- HS lên đọc bài
- 1 HS đọc yêu cầu
- HS thảo luận nhóm 2 và trả lời
Lép Tôn – xtôi gồm 2 bộ phận Lép/Tôn-xtôi.
- Bộ phận 1 gồm 1 tiếng
- Bộ phận 2 gồm 2 tiếng
- Được viết hoa

- Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận có dấu gạch nối

Bài 3
- Gọi đọc y/c
- Hỏi cách viết một số tên người, tên địa lý nước ngoài có gì đặc biệt?
- GV giới thiệu đó là tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt...........

- 2HS đọc yêu cầu
- Viết giống tên người, tên địa lý Việt Nam, các tiếng được viết hoa


3. Ghi nhớ
- Gọi HS đọc ghi nhớ
- Y/c lấy ví dụ minh hoạ
4. Luyện tập
Bài 1:
- Gọi đọc y/c
- Y/c làm + gọi chữa nhận xét

- Y/c đọc đoạn văn và trả lời
+ Đoạn văn viết về ai? Qua phương tiện?
Bài2
- Gọi đọc y/c
- Y/c làm - chữa- nhận xét
Lời giải: An – be Anh – xtanh, Crit – xti – an, An- đéc- xen; I-u-ri Ga-ga-rin
- Xanh Pe – téc – bua
- Tô – ki - ô
- A – ma – dôn
- Ni – a – ga – ra
Baì 3:
- Quan sát tranh đoán trò chơi du lịch
- Dán 4 phiếu lên bảng thi tiếp sức
- Bình chọn nhóm đi du lịch tới nhiều nước nhất

- 3HS đọc ghi nhớ
- Mi- tin, Tin – tin


- 2HS đọc yêu cầu
- Ac – boa, Lu – i Pa – xtơ, ác – boa, Quy - dăng – xơ- 2HS đọc yêu cầu
- 3HS lên bảng


- Thi điền tên nước, thủ đô


Ví dụ: tên nước, tên thủ đô
Nga Mát – xcơ - va
độ Niu - Đê - li
Nhật Bản Tô - ki - ô
Thái Lan Băng