dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Xăng ti mét khối-Đề xi mét khối mien phi,tai lieu Xăng ti mét khối-Đề xi mét khối mien phi,bai giang Xăng ti mét khối-Đề xi mét khối mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/24/2012 7:15:28 PM
Filesize: 0.89 M
Download count: 95
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô
về dự giờ thăm lớp 5A
Người thực hiện: Bùi Thị Long
Thứ hai ngày 13 tháng 2 năm 2012
Toán
Xăng-ti-met khối-Đề-xi-mét khối
- Hình A có bao nhiêu hình lập phương nhỏ?
- Hình B có bao nhiêu hình lập phương nhỏ?
- So sánh thể tích của hai hình A và B.
Bài cũ
Trong hai hỡnh du?i dõy:
A
B
(34 hình lập phương nhỏ)
(24 hình lập phương nhỏ)
Vậy thể tích của hình A lớn hơn thể tích của hình B.
Trong hai hình dưới đây:
1cm3
1 dm3
1cm
XĂNG-TI-MÉT KHỐI. ĐỀ-XI-MÉT KHỐI
1dm
1dm
1dm
1cm3
1 dm3
XĂNG-TI-MÉT KHỐI. ĐỀ-XI-MÉT KHỐI
10 lớp
1cm3
1 dm3
1dm3 = ? cm3
10 hình
10 hàng
Mỗi lớp có số hình lập phương là:
10 x 10 = 100 (hình)
Hình lập phương cạnh 1dm gồm số hình lập phương cạnh 1cm là:
100 x 10 = 1 000 (hình)
Vậy 1dm3 = 1 000cm3
Bài 1
Viết vào ô trống theo mẫu:
Viết số
Đọc số
76cm3
Bảy mươi sáu xăng-ti-mét khối
519dm3
Năm trăm mười chín đề-xi-mét khối
85,08dm3
Tám lăm phảy không tám đề-xi-mét khối
Bốn phần năm xăng-ti-mét khối
192cm3
Một trăm chín mươi hai xăng-ti-mét khối
3001dm3
Ba nghìn không trăm linh một đề-xi-mét khối
Ba phần tám xăng-ti-mét khối
Bài 2:Viết số thích hợp vào chỗ trống
a. 1dm3 = ……..cm3 375dm3 =..…......cm3

5,8dm3 = ………cm3

b.2000cm3 =....dm3 154000cm3=……dm3

490000cm3 = …….dm3
1000
375000
5800
800
2
154
490
5100cm3=…...dm3
5,1
Chúc các thầy cô mạnh khoẻ.
Chúc các em một ngày học lí thú và bổ ích.